Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Siop

Siop

Wedi eu huwchraddiwch ar gyfer natur, wedi’u gwneud â llaw i chi, gan Elfennau Gwyllt

Croeso i siop rhoddion Elfennau Gwyllt; siop wych ar gyfer natur ac sy’n wych ar gyfer anrhegion wedi’u gwneud â llaw, wedi’u huwchraddio, selog a gwahanol, teganau addysgol a dodrefn gardd.

Dewiswch o blanwyr, meinciau, cardiau, bagiau, clustogau, cynhyrchion a wnaed gan grefftwyr lleol, gweithiau gan artistiaid lleol, addurniadau, cynhyrchion broc môr a gwaith metel a haearn.

Archebwch ymlaen llaw ein Ceirw Nadolig, Gŵyl y Gaeaf Coetir, ac addurniadau Nadolig poblogaidd wedi’u gwneud â llaw.

Mae’r holl gynnyrch a wnaed gyda llaw a phren yn dod o ffynonellau cyfrifol.

Chwiliwch am siop symudol Elfennau Gwyllt mewn digwyddiadau cymunedol, gwyliau, diwrnodau agored a Ffeiriau Nadolig.