Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Rhoddwch

Rhoddwch

Rhoddwch i gefnogi plant, oedolion, cymunedau lleol a ddifreintiedig, natur a’r amgylchedd A helpwch sefydliad lleol i barhau â’i waith gwych.

Cafodd y fenter gymdeithasol ddielw leol, Elfennau Gwyllt, ei chreu ym mis Mawrth 2013 gyda’r nod o gysylltu pobl â natur i wella bywydau, cyfleoedd a dyheadau – ac rydym yn cyflawni ein nod! Gweler canlyniadau o’n harolygon isod neu adborth.

Mae rhoddion yn ein helpu i barhau â’n gwaith gyda’n cynulleidfaoedd sy’n byw mewn cymunedau ar draws gogledd Cymru.

Hyd at ddiwedd mis Rhagfyr 2019, mae Elfennau Gwyllt wedi:

 • Cysylltu 53,651 o bobl â natur – 33,547 o blant a 20,104 o oedolion
 • Ymgysylltu â 545 o ysgolion a grwpiau
 • Darparu 1,679 o ddigwyddiadau
 • Darparu 238 o sesiynau hyfforddi
 • Darparu 7,112.25 o oriau gwirfoddolwyr
 • Gwellau 150m2 o gynefin bywyd gwyllt a chreu dros 700 o focsys nythu adar
 • Cynnal 238 o sesiynau Clwb Gwaith gyda 1,423 yn mynychu
side-pic

Mae arolygon rhaglenni hyfforddi Elfennau Gwyllt yn dangos:

 • Cynyddodd 100% o bobl eu sgiliau, eu rhagolygon, eu lles, eu hyder a’u gwaith tîm
 • Dysgodd 100% rywbeth newydd a byddant yn ceisio gwneud pethau’n wahanol
 • Helpodd 80% eu teulu

Mae arolygon rhaglenni addysg gynradd ac uwchradd Elfennau Gwyllt yn dangos:

 • Mae 96% yn hoffi natur yn fwy / llawer mwy
 • Mae 94% yn deall natur yn well
 • Fod 88% wedi cynyddu eu dyheadau
 • Fod 78% yn addo i weithio’n galetach yn yr ysgol
 • Fod 65% o blant nad oeddent am fynd i’r brifysgol cyn y sesiwn wedi newid eu meddyliau!

Mwy o adborth

Helpwch ni i barhau i wneud gwahaniaeth i’r cymunedau a’r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu. Gellir rhoi rhoddion trwy Local Giving neu drwy siec. Gwnewch sieciau’n daladwy i Elfennau Gwyllt CIC a’u hanfon at:

Elfennau Gwyllt

Adeilad Rivendell

Gardd Fotaneg Treborth Prifysgol Bangor

Bangor, Gwynedd

LL57 2RQ