Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Plant a Theuluoedd

Plant a Theuluoedd

Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig llwythi i blant a theuluoedd, o Ben-blwyddi Coetir, Sesiynau Stori Coetir, Clybiau Gwyliau a Grwpiau Chwarae i ddigwyddiadau cymunedol, dyddiau hwyl, Gweithgareddau Awyr Agored a Sesiynau STEM. Mae Elfennau Gwyllt hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â mudiadau lleol i ddarparu digwyddiadau ymgysylltu â’r gymuned, megis Wythnos Fwd yng Nghastell Penrhyn, Dydd Mercher yn y Coed ym Mhlas Newydd a gweithgareddau mewn llyfrgelloedd lleol. Gweler calendr digwyddiadau Elfennau Gwyllt ar gyfer digwyddiadau sydd i ddod.

Llogwch Elfennau Gwyllt ar gyfer:

  • Gweithgareddau sy’n targedu cymunedau, sefydliadau cymunedol, ysgolion, oedolion, grwpiau plant, grwpiau ieuenctid a chartrefi preswyl
  • Gweithgareddau mewn digwyddiadau preifat, fel penblwyddi, priodasau a bedyddiadau, i ddiddanu’r plant tra bod rhieni ac oedolion yn dathlu

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

side-pic