Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Penblwyddi Coetir – Plentyn ac Oedolyn > Plentyn

Plentyn

Partïon wedi’u teilwra ar gyfer eich anghenion!

Partïon pen-blwydd Elfennau Gwyllt i blant a phobl ifanc yn eu harddegau.

Cyfunwch a chydweddwch weithgareddau sy’n addas ar gyfer oedran a diddordeb eich plentyn / plant / person ifanc yn eu harddegau, dewiswch y thema a’r dyddiad a bydd Elfennau Gwyllt yn gwneud y gweddill. Gweithgareddau pwrpasol ar gael ar gais. Gadewch i ni wybod wrth i chi archebu

Partïon yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog

Archebwch ymlaen llaw i arbed siom!

 • Mae angen cyrraedd 1 awr ymlaen llaw er mwyn paratoi
 • Darperir platiau, cwpanau, byrddau a lliain bwrdd os ydych yn dod a’ch bwyd eich hunain.

Niferoedd: Yr un sy’n dathlu ei phen-blwydd / ben-blwydd a 15 o blant eraill. Mae croeso i fwy o blant ymuno am £5 y pen (mae angen i Elfennau Gwyllt ddarparu staff ychwanegol oherwydd canllawiau amddiffyn plant a rhwymedigaeth gyfreithiol). Os ydych angen rhagor o westeion, cysylltwch â ni.

side-pic

Noder: Mae angen o leiaf 1 rhiant goruchwylio i aros ar gyfer pob 8 plentyn sy’n mynychu’r parti, gan mai hyn yw’r gymhareb gyfreithiol. Gadewch i ni wybod os nad yw hyn yn bosibl.

Fel sefydliad amgylcheddol, rydym yn gweithredu polisi ‘gadael dim byd ar ôl’ sy’n golygu bod angen tacluso unrhyw sbwriel a’i waredu’n unol â’r polisi hwn. Caiff pob parti pen-blwydd eu harwain gan arweinwyr coetir profiadol

 • Archwilio coedwig
 • Helfa chwilod
 • Cegin mwd
 • Adeiladu ffau
 • Dringo coed
 • Coginio ar dân yn yr awyr agored
 • Chwarae rhydd
 • Celf a chrefft naturiol
 • Cysylltiadau â natur
 • Adeiladu cartrefi i chwilod
 • Adeiladu bocsys adar (£8.50 ychwanegol i bob plentyn)
 • Helfa sborion / drysor
 • Offerynnau cerdd wedi’u gwneud â llaw
 • Gemau anghyffredin, e.e. pasio’r nionyn, ras rhwystrau Wŷ Humpty Dumpty, Parasiwt wyau, Gêm Cadwyn Fwyd, Dal y Faner a 3, 2, 1 i ffwrdd â chi!
 • Saethyddiaeth
 • Gwylltgrefft
 • Gwaith metel
 • Cynnau tân
 • Gwneud gemwaith
 • Catapyltiau a pharasiwtiau
 • Naddu coed
 • Cerfio llwy

Mae partïon Gerddi Botaneg Treborth hefyd yn cynnwys:

 • Trochi pwll
 • Teithiau cerdded natur
 • Gemau lawnt
 • Sialens droednoeth
 • Cyrsiau rhwystrau

NEWYDD – Pitsa wedi’i goginio ar dân coed (parti lleiafswm o 3 awr) £5 ychwanegol y pen

NEWYDD – Bagiau Parti, eitemau a gweithgareddau naturiol, addysgol, wedi’u huwchraddio ac wedi’u gwneud â llaw £2-£5

 • Dewis o fagiau ar gyfer oedrannau 0-3, 4-11 a 12+
 • Bagiau themâu – Crefftau, bag-chwilod

Plant a phobl ifanc yn eu harddegau

 • Parti Coetir 4 awr : 3-4 gweithgaredd, chwarae rhydd a s’mores. Prisiau’n dechrau o £228 (inc VAT) arian /siec neu £235.12 (inc VAT) PayPal
 • Parti Coetir 3 awr : 3 gweithgaredd, chwarae rhydd a s’mores. Prisiau’n dechrau o £204 (inc VAT) arian/siec neu £210.40 (inc VAT) PayPal
 • Parti Coetir 2 awr : 2 gweithgaredd, chwarae rhydd a s’mores. Prisiau’n dechrau o £180 (inc VAT) arian/siec neu £185.68 (inc VAT) PayPal
 • Partïon yng Gardd Fotaneg Treborth.

Noder:

 • Bydd cost ychwanegol o £20 ar gyfer partïon â gynhelir yn Nhreborth
 • Bydd cost ychwanegol gyda rhai gweithgareddau

Archebwch yma