Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Penblwyddi Coetir – Plentyn ac Oedolyn > Oedolyn

Oedolyn

Partïon wedi’u teilwra ar gyfer eich anghenion!

Partïon Pen-blwydd Coetir Elfennau Gwyllt ar gyfer oedolion – Antur neu Ymlacio!

Gwylltgrefft, coctels o amgylch y tân, themâu, gemau doniol neu deithiau cerdded hamddenol wedi’u teilwra i’ch anghenion chi gan Elfennau Gwyllt.

Cyfunwch a chydweddwch weithgareddau sy’n addas ar gyfer oedran a diddordeb eich gwesteion, dewiswch y thema a’r dyddiad a bydd Elfennau Gwyllt yn gwneud y gweddill. Gweithgareddau pwrpasol ar gael ar gais. Gadewch i ni wybod wrth i chi archebu.

Partïon yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog

Niferoedd: Hyd at 22 oedolyn. Os oes gennych ragor o westeion, cysylltwch â ni.

side-pic

Fel sefydliad amgylcheddol, rydym yn gweithredu polisi ‘gadael dim byd ar ôl’ sy’n golygu bod angen tacluso unrhyw sbwriel a’i waredu’n unol â’r polisi hwn. Caiff pob parti pen-blwydd eu harwain gan arweinwyr coetir profiadol

 • Saethyddiaeth
 • Gwylltgrefft
 • Coctels o amgylch y tân / Gwinoedd Coetir
 • Cynnau tân
 • Sblat! (cystadleuaeth catapwlt)
 • Parasiwtiau wyau
 • Naddu coed
 • Cerfio llwy
 • Adeiladu ffau
 • Dringo coed
 • Gemau o’ch plentyndod
 • Cystadlaethau adeiladu pontydd

Mae partïon Gerddi Botaneg Treborth hefyd yn cynnwys:

 • Gemau lawnt
 • Cyrsiau rhwystrau
 • Sialens droednoeth
 • Gemau anghyffredin, e.e. pasio’r nionyn, ras gyfnewid rhwystrau Wŷ Humpty Dumpty
 • Coctels o amgylch y tân / Gwinoedd Coetir!
 • Gwaith metel
 • Gwneud gemwaith
 • Naddu coed
 • Cerfio llwy
 • Adeiladu bocsys adar (£8.50 ychwanegol y pen)
 • Coginio ar dân yn yr awyr agored
 • Celf a chrefftau naturiol
 • Cysylltiadau â natur

Mae partïon Gerddi Botaneg Treborth hefyd yn cynnwys:

 • Teithiau cerdded natur
 • Teithiau tywys o amgylch y tai gwydr
 • Gwylio adar
 • Microsgopau

NEWYDD – Pitsa wedi’i goginio ar dân coed (parti lleiafswm o 3 awr) £6 ychwanegol y pen

Oedolion:

 • Parti Coetir 4 awr : 3-4 gweithgaredd. Prisiau’n dechrau o £195 (arian /siec) neu £200 PayPal
 • Parti Coetir 3 awr : 2-3 gweithgaredd, chwarae rhydd a smores. Prisiau’n dechrau o £175 (arian/siec) neu £180 PayPal
 • Partïon yng Gardd Botaneg Treborth

Important information:

 • Bydd cost ychwanegol o £20 ar gyfer partïon a gynhelir yn Nhreborth
 • Bydd cost ychwanegol gyda rhai gweithgareddau
 • Dewch â’ch ddiod feddwol eich hunain!
 • Mae angen cyrraedd 1 awr ymlaen llaw er mwyn paratoi
 • Darperir platiau, cwpanau, byrddau a lliain bwrdd os ydych yn dod a’ch bwyd eich hunain