Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Penblwyddi Coetir – Plentyn ac Oedolyn

Penblwyddi Coetir – Plentyn ac Oedolyn

Partïon pen-blwyddi coetir wedi’u teilwra ar gyfer anghenion plant ac rwan, OEDOLION o bob oed!

Anturiaethau dan arweiniad OEDOLION a chynlluniau chwarae dan arweiniad y plentyn – Parti pen-blwydd heb ei ail!!

Gweithgareddau parti, themâu, gwylltgrefft, cysylltiadau â natur, gemau doniol neu deithiau cerdded hamddenol wedi’u teilwra at eich anghenion gan Elfennau Gwyllt.

 • Antur neu ymlacio i oedolion!
 • Gweithgareddau llawn hwyl i blant o bob oedran.
 • Antur i bobl ifanc yn eu harddegau!

Dewiswch eich gweithgareddau, eich thema a’ch dyddiad a cwblhewch y ffurflen archebu ar dudalen we oedolion neu blant. Gweler ein Cwestiynau Cyffredinol neu cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiwn.

side-pic

Partïon yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog

Arweinir pob parti pen-blwydd gan arweinwyr coetir profiadol

Fel sefydliad amgylcheddol, rydym yn gweithredu polisi ‘gadael dim byd ar ôl’ sy’n golygu bod angen tacluso unrhyw sbwriel a’i waredu’n unol â hynny.

Rydym yn gwneud ein gorau i gwrdd â gofynion ac anghenion y sawl sy’n dathlu eu pen-blwydd, ac ar gais gallwn drefnu gweithgareddau arbennig. Noder, yn ddibynnol ar natur y cais, bydd angen ychydig o rybudd ac amser i gynllunio.

Bo chi eisiau antur llawn bywyd, llonyddwch a distawrwydd, bywiogrwydd a chwerthin neu gymysgedd ohonynt i gyd, gall Elfennau Gwyllt eu cynnig nhw i gyd!

 • Adeiladu ffau
 • Gemau llawn hwyl
 • Archwilio’r goedwig / helfa chwilod
 • Celf a chrefftau naturiol (darllenwch mwy)
 • Saethyddiaeth
 • Gwylltgrefft
 • Dringo coed
 • Coginio ar dân yn yr awyr agored (darllenwch mwy)
 • Gemau gwallgof
 • Gwylltgrefft a saethyddiaeth
 • Teithiau cerdded natur / gwylio adar
 • Teithiau tywys o’r Ardd Fotaneg
 • Coctels o amgylch y tân / Gwin Coetir (darllenwch mwy)

NEWYDD – Pitsa wedi’i goginio ar dân coed (parti lleiafswm o 3 awr)

Bagiau Parti i bob oedran, yn amrywio o £2-£5

Noder:

 • Partïon 2-4 awr ar gael
 • Prisiau’n dechrau o £180 (inc VAT)
 • Cynhaliwch eich parti yng Ardd Fotaneg Treborth
 • Mae angen cyrraedd 1 awr o flaen llawn er mwyn paratoi
 • Darperir platiau, cwpanau, byrddau a lliain bwrdd os ydych yn dod a’ch bwyd eich hunain.
 • Archebwch eich lle ymlaen llaw i arbed siom!

Archebwch yma