Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Oedolyn > Gwreiddiau

Gwreiddiau

Ymlcaio, osogi straen, ail-lenwi: Atgyweiriad Natur at Gyfer Bywyd Presennol

“Natur ei hun yw’r meddyg gorau” – Hippocrates

Cynyddu eich lles ac ailgysylltu â’ch gwreiddiau mewn amgylchoedd tawel.

Gall bywyd presennol fod yn straenus felly, mae’n bwysig i chymryd amser i ymlacio, osogi straen ac ail-lenwi. Gallwch natur fod yn pwysig iawn i helpu cael gwarad o’r agweddau negyddol yn eich bywyd.

Mae’r sesiwn yn cynnwys ymarfer corff syml, cymdeithasu, a dysgu sut i ddefnyddio’r amgylchedd o’ch cwmpas i gwella eich bywyd bob dydd.

Dydd Mawrth, Gardd Fotaneg Treborth 5.15pm-6.30pm. Rhaid archebu lle, cysylltwch â ni.