Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Oedolyn > Darlithiau a Chyrsiau Byr Cyhoeddus

Darlithiau a Chyrsiau Byr Cyhoeddus

Yn agored i bawb a dan arweiniad gweithwyr proffesiynol!

Bydd Elfennau Gwyllt, Gardd Fotaneg Treborth a Chyfeillion Treborth yn cynnal nifer o gyrsiau byr, darlithiau cyhoeddus a digwyddiadau ar amrywiol bynciau drwy gydol y flwyddyn.

Treborth Botanic Garden, Cyfeillion Treborth a Busy Bees, rydyn ni wedi cynyddu ein rhaglen yn sylweddol gyda chyrsiau byr a darlithiau cyhoeddus ar gyfer y prosiect Tyfu’r Dyfodol.

Diolch i bartneriaeth newydd rhwng Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru National Botanic Garden of Wales, Elfennau Gwyllt, Gardd Fotaneg Treborth, Cyfeillion Treborth a Busy Bees, rydyn ni wedi cynyddu ein rhaglen yn sylweddol gyda chyrsiau byr a darlithiau cyhoeddus ar gyfer y prosiect Tyfu’r Dyfodol.*

Ymhlith y pynciau bydd coedwigoedd pitw, garddwriaeth a pharamaethu, botaneg a gwyddor planhigion, troi cynnyrch cartref yn jam ac yn bicl, coedwigoedd, creu compost, coedwigoedd pitw a llawer iawn mwy.

Mae’r sesiynau’n agored i bawb, er mai nifer cyfyngedig o leoedd sydd, felly mae’n hanfodol trefnu lle. I drefnu lle, dewiswch y sesiwn sydd o ddiddordeb i chi yng nghalendr digwyddiadau Elfennau Gwyllt, dilynwch y ddolen i’r system drefnu EventBrite, a llenwch y ffurflen drefnu berthnasol neu cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael gwybodaeth am y cyrsiau, y darlithiau a’r digwyddiadau diweddaraf.

* Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.