Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Gweithio hefo Ni

Gweithio hefo Ni

Ychwanegwch arbenigedd Elfennau Gwyllt i’ch prosiect neu ddigwyddiad!

Mae Elfennau Gwyllt yn gweithio gyda sefydliadau cyhoeddus a rhai trydydd sector, ysgolion cynradd ac uwchradd a grwpiau cymunedol ledled Gogledd Cymru, ac rydym wastad yn awyddus i gynyddu unrhyw bartneriaethau ac yn croesawu prosiectau a gweithio ar y cyd ar fentrau newydd.

Mae gwaith Elfennau Gwyllt yn canolbwyntio ar y gymuned, amgylchedd, addysg a chyswllt â natur. Felly, rydym yn cynnig datblygiad gerddi cymunedol /synhwyraidd a datblygu gofod addysgol, hyfforddiant, digwyddiadau cymunedol ac ystod eang o weithgareddau.

Gellir gweld enghreifftiau o’n darpariaethau a phrosiectau ar newyddion diweddaraf, STEM ac addysg awyr agored, a chymunedau a grwpiau cymunedol.

Os oes ganddoch chi syniad am brosiect neu fenter yr hoffech i Elfennau Gwyllt fod yn rhan ohono, mae croeso i chi gysylltu â ni. Os oes angen ariannu’r prosiect, efallai gall Elfennau Gwyllt eich helpu i ddod o hyd i grantiau addas.

Fel arall, llogwch ni ar gyfer eich digwyddiad, prosiect neu digwyddiad preifat, DPP , hyfforddiant, neu STEM ac addysg awyr agored.