Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Newyddion a Phrosiectau Diweddaraf

Grass Routes yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Cam 1

2020-03-08

Helpodd Grass Routes, prosiect a arianwyd gan Ymddiriedolaeth Elusennol Môn, 18 o bobl leol i gyflawni cymwysterau amgylcheddol a diogelwch bwyd achrededig ac ennill profiad gwaith gwerthfawr.

Dywedodd 100% o bobl fod y prosiect wedi gwella’u lles, hyder, hunan-barch a’u gobeithion cyflogadwyedd, cynyddu sgiliau gwaith tîm a sgiliau bywyd ymarferol.

Roedd y sesiynau’n addysgol, hamddenol a hwyl. Teimlodd y cyfranogwyr fod y rhaglen yn ysbrydoledig, diddorol a chyfareddol.

Mae enghreifftiau o weithgareddau yn cynnwys garddio a garddwriaeth (gwasgaru, plannu, tendio, chwynnu a thyfu bwyd sy’n llesol i fyd natur), gwaith saer (gwlâu blodau, gwestai trychfilod, byrddau adar, planwyr sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a meinciau), arlwyo (sgiliau coginio, safonau diogelwch bwyd, arfer diogel a bwyta’n iach!) a phrofiad wrth waith yn y gegin a’r ardd.

Mae’r sylwadau gorau’n cynnwys: “Datgelodd y cynllun fyd a oedd tu hwnt i’m nghylch gwybodaeth” a “teimlaf y byddai’r profiad o Elfennau Gwyllt yn cyfoethogi mwy o bobl”

Ymholwch nawr am ein rhaglenni hyfforddi diweddaraf.Maent am ddim ac yn agored i bawb.

side-pic

...Yn ôl i'r rhestr.