Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Newyddion a Phrosiectau Diweddaraf

Newyddion a Phrosiectau Diweddaraf

Gwaith Coed Gwyllt Ar Gyfer Myfyrwyr Gogledd Cymru 2024-05-21

Gwaith Coed Gwyllt Ar Gyfer Myfyrwyr Gogledd Cymru


Bywyd Môr, Bywyd Morol, Bywyd Môn 2024-03-12

Bywyd Môr, Bywyd Morol, Bywyd Môn


2024-03-06

"Bug Housing Boom"


Elfennau Gwyllt - Prosiect Tyfu yn Eich Canolfan Hamdden 2024-02-26

Elfennau Gwyllt - Prosiect Tyfu yn Eich Canolfan Hamdden


Ffrwyno mewn Gŵyl Gaeaf Gwyllt 2023-11-27

Ffrwyno mewn Gŵyl Gaeaf Gwyllt


Green-Tech a Cyngor Conwy Phrosiect Chwarae 2023-08-29

Green-Tech a Cyngor Conwy Phrosiect Chwarae


Elfennau Gwyllt wedi'u Enwi O fewn y 100 Menter Gymdeithasol Uchaf yn y DU! 2023-07-06

Elfennau Gwyllt wedi'u Enwi O fewn y 100 Menter Gymdeithasol Uchaf yn y DU!


Datblygiadau Mannau Dysgu Awyr Agored 2023-06-13

Datblygiadau Mannau Dysgu Awyr Agored

Ychwanegu tro GWYLLT i ofodau ysgol trwy amrywiaeth o ychwanegiadau, i gyd yn hwyl!


Prosiectau Rhandiroedd Ynys Môn 2023-05-05

Prosiectau Rhandiroedd Ynys Môn

Edrychwch ar waith caled Elfennau Gwyllt drwy wahanol gymunedau, yn ddatblygu rhandiroedd i fannau cymunedol hardd


Elfennau Gwyllt yn Croesawu Free Masonry Am Ddim Ar Gyfer Rhodd Hael 2023-04-25

Elfennau Gwyllt yn Croesawu Free Masonry Am Ddim Ar Gyfer Rhodd Hael


Tri-Cemeg 2023-04-20

Tri-Cemeg

Elfennau Gwyllt a Ddarperir Tri Chemeg i Ysgolion Cynradd Ledled Gogledd Cymru


Cydweithio gyda myfyrwyr Prifysgol Bangor ar rymuso pobl ifanc 2023-01-26

Cydweithio gyda myfyrwyr Prifysgol Bangor ar rymuso pobl ifanc


Haf O Hwyl 2022 2022-09-09

Haf O Hwyl 2022

Sbin gwyllt ar weithgareddau sy'n seiliedig ar natur a gyflwynir i chi yr haf hwn gan Elfennau Gwyllt


Prosiect Lleol Arloesol I Gyflenwi Banciau Bwyd Ynys Môn Gyda Chynnyrch Ffres 2022-07-05

Prosiect Lleol Arloesol I Gyflenwi Banciau Bwyd Ynys Môn Gyda Chynnyrch Ffres

Edrychwch ar ein prosiect newydd cyffrous i gyflenwi ffrwythau a llysiau ffres, melys i Fanc Bwyd Ynys Môn, Banc Bwyd Amlwch a Bwyd Da Môn!


Elfennau Gwyllt - Gwobrau! 2022-06-07

Elfennau Gwyllt - Gwobrau!

Staff Elfennau Gwyllt yn cael eu gwobrwyo mewn seremoni a gynhaliwyd gan Mantell Gwynedd a Kev Bach o Capital Radio


Croeso I Fangor 2022-05-25

Croeso I Fangor

“Dyma i Groeso ar ei newydd wedd i Ddinas Bangor, ein Dinas ni!”


Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd 2022-05-09

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd

Codi ymwybyddiaeth ar gyfer iechyd meddwl, drwy'r wythnos ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Awgrymiadau a ffeithiau hwyliog ar sut y gall dod i gysylltiad â byd natur helpu i wella lles!


Gweithdai Nadolig Am Ddim! 2020-12-16

Gweithdai Nadolig Am Ddim!

Gyda #diolch enfawr i Sefydliad Cymunedol Cymru gallwn nawr gynnig ein holl weithdai Nadolig am ddim!


Grass Routes yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Cam 1 2020-03-08

Grass Routes yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi. Cam 1

Helpodd Grass Routes, prosiect a arianwyd gan Ymddiriedolaeth Elusennol Môn, 18 o bobl leol i gyflawni cymwysterau amgylcheddol a diogelwch bwyd achrededig ac ennill profiad gwaith gwerthfawr...


Beth mae Elfennau Gwyllt yn wneud? 2019-06-24

Beth mae Elfennau Gwyllt yn wneud?

Newyddion, prosiectau cymunedol, darpariaethau a rhaglenni addysg ddiweddaraf gan Elfennau Gwyllt.


Cydweithio â Ysgolion 2022-10-27

Cydweithio â Ysgolion

Profiadau Hwyl Mis Dwythaf Gyda Ysgolian Gynradd Ar Hyd Gogledd Cymru