Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Digwyddiadau

Digwyddiadau

Dyma lle gallwch gwrdd â thîm Elfennau Gwyllt! Digwyddiadau i ddod, gweithgareddau a chlybiau gwyliau.

Edrychwch ar ein tudalen Facebook am fwy o ddigwyddiadau

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

side-pic

Adeiladu a Thyfu

Dysgu sgiliau saernïaeth, sgiliau tyfu bwyd ac ennill cymhwyster

Adeiladu a Thyfu

Dysgu sgiliau saernïaeth, sgiliau tyfu bwyd ac ennill cymhwyster!

Dydd Llun 10:00-15:00

Dyddiadau:

Medi 6, 13, 20, 27 Hydref 4 a 11

-NEU-

Hydref 11, 18, 25 Tachwedd 1, 8 a 15

Lleoliad: Gardd Gegin Canolfan Ucheldre, Caergybi

Mae archebu lle yn hanfodol: 07799 566533 / info@wildelements.org.uk

Digwyddiadau i Ddod

I gyd yn Covid-19 Ddiogel. Cyswllt info@wildelements.org.uk / 07799 566533

I gyd yn Covid-19 Ddiogel. Cyswllt info@wildelements.org.uk / 07799 566533

Gorffennaf

 • Rhaglen gyfan o ddigwyddiadau am ddim i ofalwyr ifanc trwy gydol mis Gorffennaf, 1, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 a 31 o Orffennaf
 • Digwyddiadau am ddim i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd â phrofiad gofal, 3 a 18 o Orffennaf
 • Rhagflas o Ddiwrnod ym Mywyd Ecolegydd Morol a Chelfyddydau Morol gyda CAMU Cyngor Gwynedd ar draeth Dinas Dinlle 5 Gorffennaf, 5.00yh-7.00yh

Gorffennaf-Awst

 • Crefftgwyllt – Gadewch eich plant yn ein gofal ni! 20 Gorffennaf, 3 Awst a 17 Awst. Archebwch nawr

Dyddiadau i Ddod yn Fuan – Dilynwch ni ar Facebook

 • Pobl ifanc yn eu harddegau – Sesiynau gwylltgrefft am ddim ym Mae Cemaes
 • Digwyddiadau cymunedol ym Mae Cemaes
 • Os ydych eisiau dysgu sut i adeiladu’ch plannwr eich hun a thyfu’ch hoff lysiau, cofrestrwch ar gyfer Adeiladu a Thyfu, a gynhelir yn fuan yng Nghanolfan Ucheldre, Caergybi.
 • Sesiynau rhagflas gwirfoddoli ar gyfer pob oedran, hefyd ym Mae Cemaes!

Gemau Byr Crefftgwyllt

Mae Crefftgwyllt yn trawsnewid y pethau gorau o’r hoff gêm fideo yn brofiadau awyr agored sy’n annog plant oddi ar y sgrin ac allan i fyd natur!

Mae Crefftgwyllt yn trawsnewid y pethau gorau o’r hoff gêm fideo yn brofiadau awyr agored sy’n annog plant oddi ar y sgrin ac allan i fyd natur!

Gardd Fotaneg Treborth, Bangor £18 y sesiwn (2 awr) Dydd Mawrth 29 Mehefin a 17 Awst

 • 10:30-12:30 (5-8 oed)
 • 14:00- 16:00 (8-12 oed)

Dydd Mawrth 3 Awst

 • 10:30-12:30 (8-12 oed)
 • 14:00- 16:00 (5-8 oed)

Bydd angen gollwng a chasglu plant yn brydlon o Ardd Fotaneg Treborth, Bangor, LL57 2RQ. Bydd tâl ychwanegol o £5 am bob 15 munud am gasgliad hwyr. Darllenwch a chadarnhewch y telerau ac amodau wrth archebu.

Mae archebu lle yn hanfodol: https://form.jotform.com/Wild_Elements/wildcraft Cysylltu:07799 566533 / info@wildelements.org.uk

Celf a Gwyddoniaeth o Fewn Natur

Sesiynau Lles i’r Teulu

Cymryd sylw o ryfeddodau beunyddiol gwyddoniaeth a natur gyda thîm Elfennau Gwyllt. Gweithgareddau, crefftau, gemau a mwy!

 • Rhoi – Gwneud rhywbeth hardd i aelod o’r teulu neu ffrind
 • Bod yn Fywiog – Cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol a gemau yn yr awyr agored
 • Dal Ati i Ddysgu – Dysgu am natur, y celfyddydau a gwyddoniaeth trwy weithgareddau, crefftau a gemau
 • Cysylltu – Treulio amser i gysylltu â’ch teulu, ffrindiau ac eraill o’ch cwmpas
 • Bod yn Sylwgar – Cymryd amser i sylwi ar y byd naturiol o’ch cwmpas a sut mae’n gwneud i chi deimlo

Sesiwn Galw Heibio | DIGWYDDIAD AM DDIM | 10.30yb-3.00yp

Lleoliad: Canolfan Ucheldre, Millbank, Caergybi, Ynys Môn, LL65 1TE

Dyddiadau:

Dydd Sadwrn 19 Mehefin

Dydd Mawrth 22 Mehefin

Dydd Sadwrn 26 Mehefin

Dydd Sul 4 Gorffennaf