Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Cysylltu

A oes gennych gwestiwn ond methu dod o hyd i’r ateb yn ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml?

Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Mae eich profiadau gydag Elfennau Gwyllt yn bwysig i ni ac fe groesawn adborth ac awgrymiadau gan unigolion, ysgolion, busnesau, cymunedau a grwpiau cymunedol. Byddwn yn falch o glywed gennych ac fe wnawn ymateb cyn gynted â phosibl.

Cofiwch, gan ein bod yn sefydliad awyr agored, mae nifer o’n staff allan o’r swyddfa yn cynnal sesiynau, felly yn ystod ein cyfnodau prysur gall hyn gymryd hyd at 2 – 3 diwrnod gwaith.

Ymholiad Ar-Lein