Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Cymunedau a Grwpiau Cymunedol

Cymunedau a Grwpiau Cymunedol

Elfennau Gwyllt – y dewis delfrydol ar gyfer gweithgareddau yn targedu cymunedau, sefydliadau cymunedol, ysgolion, oedolion, grwpiau plant ac ieuenctid, a chartrefi preswyl

Beth bynnag sy’n mynd a’ch bryd, sesiynau chwarae, gerddi cymunedol neu synhwyrol, carnifal, diwrnodau hwyl yn y gymuned, cyswllt a natur, dyddiau agored, clybiau gwyddoniaeth, celf a chrefft, gwyllt grefft neu welliannau amgylcheddol, gall Elfennau Gwyllt ddiwallu eich anghenion!

Fel sefydliad gwerin gwlad, prif nod Elfennau Gwyllt ydy cefnogi cymunedau lleol a theuluoedd ar draws Gogledd Cymru. Rydym yn gweithio gyda nifer o grwpiau plant, ieuenctid a chymunedol, corfforaethau cyhoeddus a sefydliadau eraill, gan gynnig ystod eang o weithgareddau ( gweler isod) i bobl o bob oed er mwyn sicrhau ein bod yn bodloni anghenion lleol.

Mae Elfennau Gwyllt hefyd yn cynnig gweithgareddau mewn digwyddiadau preifat, fel penblwyddi , priodasau a bedyddiadau, i ddifyrru plant tra mae’r rhieni ac oedolion yn dathlu. Llogwch Ni.

Mae’r gost yn dibynnu ar hyd sesiwn, y gweithgareddau a ddymunir a’r nifer o bobl sy’n mynychu. Rydym yn cynnig gostyngiad os ydych chi’n dymuno trefnu mwy nag un sesiwn ar y tro. Cysylltwch â ni i wybod mwy.

Mae gweithgareddau yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i :

 • Crwydro ymysg natur
 • Cyrsiau hyfforddiant e.e.
 • Garddwriaeth,tyfu cynnyrch organig
 • Helfa trychfilod ac adeiladu llety i drychfilod
 • Fforio’r traeth a’r goedwig
 • Helfa Sboroniwyr
 • Garddio
 • Darlithoedd cyhoeddus a hyfforddi anffurfiol
 • Trochi mewn pyllau
 • Gwylio adar
 • Dringo coed
 • Dyddiau chwarae
 • Gemau
 • Dyddiau gwyddoniaeth
 • Cysylltu â Natur
 • Gweithgareddau Celf a Chrefft
 • Straeon
 • Gwylltgrefft
 • Coginio yn yr awyr agored
 • Smores (Bisgedi gyda siocled a malws melys)
 • Timau Cymunedol (cystadlaethau, gemau, gwaith tîm a gweithgareddau i oresgyn rhwystrau a gwella cydweithio cymunedol)
 • Saethyddiaeth
 • Defnyddio offer
 • Coginio efo tân
 • Adeiladu lloches
 • Cynnau tân
 • Olrhain
 • Cerfio llwyau
 • Gwersyllgrefft
 • Cylymau
 • Rhoi cynnig ar Dameidiau o Wylltgrefft
 • Ysgol Goedwig
 • Ysgol Traeth
 • Bathodynnau ar gyfer Brownies, Geidiaid, Sgowtiaid a Cubs
 • Gwersylla
 • Grwpiau Chwarae
 • Addysg GTPM, Awyr Agored ac Amgen
 • Meithrinfeydd
 • Clybiau ieuenctid
 • Sesiynau Chwarae
 • Clybiau Gwyliau
 • Chwarae dychmygol
 • Caneuon
 • Gemau
 • Cerdd y Coed
 • Creu Offerynnau
 • Straeon y Goedwig
 • Geiriau y Coed
 • Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig nifer o gymwysterau achrededig a di-achrededig i gynnig profiad gwaith i bobl, eu helpu i gynyddu sgiliau a’u helpu i ddod o hyd i waith. Darganfod mwy