Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Cylchlythyr

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr!

* indicates required
Dewisiadau Tanysgrifwr

Bydd Elfennau Gwyllt yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon i fod mewn cysylltiad â chi ac i ddarparu diweddariadau a marchnata. Rhowch wybod i ni am yr holl ffyrdd yr hoffech chi glywed gennym ni:

Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio yn nhroedyn unrhyw e-bost a gewch gennym, neu drwy gysylltu â ni ar info@wildelements.org.uk. Byddwn yn trin eich gwybodaeth â pharch. Am fwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan. Drwy glicio isod, rydych yn cytuno y gallwn brosesu eich gwybodaeth yn unol â'r telerau hyn.

Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Trwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgwch fwy am arferion preifatrwydd Mailchimp.

Intuit Mailchimp