Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Corfforaethol a DPP > Olion Traed Gwyrddach

Olion Traed Gwyrddach

Ar gyfer pob cwmni amgylcheddol gyfrifol, corfforaethau,ysgolion a sefydliadau sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i’r amgylchedd a gwella lles cwsmeriaid, staff, disgyblion a defnyddwyr gwasanaeth

Trawsnewidiwch mannau gwyrdd di-nod, mannau cysgodol, corneli mwdlyd, a tharmac a choncrit di-liw a di-fywyd yn fannau lliwgar sy’n byrlymu gyda natur, am gost isel gyda lleiafrif o waith cynnal gydag Olion Traed Gwyrddach, a….

 • Helpu i leihau eich ôl traed carbon
 • Cynnig pwynt gwerthu cyflawniadwy ac amgylcheddol gyfrifol i’ch busnes/sefydliad
 • Creu ardaloedd deniadol, rhesymol o ran cynnal a chadw, i alluogi cwsmeriaid, defnyddwyr gwasanaeth a staff i gysylltu â natur a chymdeithasu
 • Gwella lles staff a lleihau straen drwy gynnig cyswllt a natur a gofod ymlacio (gall Roots/ Gwreiddiau fod o ddiddordeb i chi hefyd)
 • Cynnig dosbarth awyr agored i ddisgyblion (gall y disgyblion helpu i’w greu!)
 • Datblygu ardaloedd ar gyfer bywyd gwyllt a bioamrywiaeth, boed darmac neu ofod gwyrdd
 • Gwireddu elfennau amgylcheddol ac addysgol y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
side-pic

Mae tîm Elfennau Gwyllt yn cynnwys amgylcheddwyr cymhwysiedig, paramaethwr ac ecolegwyr sy’n arbenigo mewn garddio cadwraethol a haws o ran cynnal a chadw a chynllunio gerddi sy’n gyfeillgar i fywyd gwyllt. Gyda chyngor arbenigol a chymorth, dewiswch o’r canlynol:

 • Gerddi bywyd gwyllt synhwyrol
 • Gwelyau blodau gwyllt
 • Cynhwysyddion pwrpasol, wedi’u gwneud â llaw gan Elfennau Gwyllt
 • Gwrychoedd, coed a phlanhigion sy’n dringo
 • Tai adar ar adeiladau neu goed
 • Gwestai Trychfilod ,tai draenogod, bocsys ystlumod, cychod gwenyn
 • Gerddi llysiau
 • Meinciau, byrddau picnic, pagoda, siediau
 • Dosbarthiadau awyr agored
 • Pyllau

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.