Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Corfforaethol a DPP > Gwreiddiau Corfforaethol

Gwreiddiau Corfforaethol

Gwella cynhyrchiant staff, lleihau absenoldeb salwch, gwella gwaith tîm a chynyddu lles

Beth yw’r gost o straen ac anweithgarwch i’ch busnes CHI? Mae’r Ganolfan Iechyd Meddwl yn amcangyfrif bod cost ariannol salwch meddwl i fusnesau Prydain oddeutu £26 biliwn y flwyddyn, sy’n cyfateb i £1,035 i bob gweithiwr. Mae Sustrans yn nodi bod diffyg gweithgarwch corfforol yn arwain at ganlyniadau iechyd sylweddol ac yn costio tua £ 8.2 biliwn y flwyddyn i economi’r DU.

“Natur ei hun yw’r meddyg gorau” – Hippocrates

GWREIDDIAU: Ailgysylltu, Ail-naturio, Adfer yw’r rhaglen arloesol, yn seiliedig ar ymchwil wyddonol, sy’n atal y niwed a wneir i les a chynhyrchiant yn y gweithlu. Mae’n defnyddio’r effaith bositif o gysylltiad â natur er mwyn gwella perfformiad a lleihau straen. Yn ogystal, bydd GWREIDDIAU yn rhoi’r sgiliau personol i’ch gweithwyr i reoli straen yn eu hamser eu hunain neu yn eu hamser cinio!

Gellir cynnal sesiynau mewn safle Elfennau Gwyllt site, ardal y tu allan i weithleoedd neu unrhyw le ynghanol natur.

Mae sesiynau’n cynnwys briffio byr a theori gefndir, wedi’i ddilyn gan weithred ymarferol o’r theori trwy amrywiaeth o weithgareddau.

Mae’r gost yn ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau fydd eu hangen a’r nifer fydd yn mynychu, cynigwn ostyngiad gydag mwy nag un archeb.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.