Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Corfforaethol a DPP > DPP

DPP

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ar gyfer athrawon, arweinwyr grwpiau, pobl sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion, ac unrhyw un sy’n gyfarwydd â’r Cwricwlwm newydd i Gymru!

Mae Elfennau Gwyllt yn arbenigo mewn addysg amgen ac addysg awyr agored, sy’n ein gwneud yn ddewis delfrydol ar gyfer hyfforddiant DPP i unrhyw rai sy’n awyddus i gyflwyno yr awyr agored a natur mewn modd gwefreiddiol i’w cynulleidfaoedd.

Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi DPP achrededig a di-achrededig, sy’n darparu arfau, gwybodaeth a mewnwelediad i gyflwyno gweithgareddau awyr agored a phrofiadau dysgu amgen yn hyderus a llwyddiannus.

Dysgwch sut i:

 • Blethu sgiliau sylfaenol i fewn i weithgareddau awyr agored
 • Gefnogi datblygiad personol ac addysgol drwy gysylltiadau â natur
 • Ddarparu gweithgareddau ymarferol, seiliedig ar y cwricwlwm, gemau ac arbrofion yn yr awyr agored, yn eich ysgol
 • Gyfuno themau traws-gwricwlaidd a Meysydd Dysgu gyda sesiynau addysg awyr agored
 • Sicrhau y darperir gweithgareddau yn ddiogel gyda dealltwriaeth o’r manteision a’r risgiau
 • Wneud pynciau cymhleth yn hwyl, o fewn cyrraedd ac yn berthnasol i fywyd, gwaith, a llesiant amgylcheddol a byd-eang
 • Wneud dysgu yn fwy diddorol a hwyliog
side-pic

Dewiswch eich hyfforddiant DPP isod:

 • Ymarferwr Awyr Agored Lefel 2
 • Ymarferwr Awyr Agored Lefel 3
 • Mythau a Chwedlau
 • Rhifedd mewn Natur
 • Geiriau’r Goedwig- Llythrennedd
 • Gwylltgrefft
 • Blas ar Ysgol Goedwig
 • Blas ar Ysgol Traeth
 • Natur a Datblygiad Plentyndod
 • Amgylchedd ac Ecoleg
 • GTPM Ysbrydoledig (i’w deilwra ar gyfer unrhyw bwnc neu destun pwnc)
 • Cefnogi Ymddygiad Bositif yn y Blynyddoedd Cynnar

Mae DPP Elfennau Gwyllt yn ddelfrydol ar gyfer ysgolion sydd eisiau cyflawni Cwricwlwm newydd i Gymru a bydd yn helpu eich Ysgol/sefydliad i fodloni elfennau amgylcheddol ac addysgiadol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r gost yn ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau y bydd eu hangen a’r nifer y bydd yn mynychu, cynigwn ostyngiad gydag mwy nag un archeb.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth