Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Corfforaethol a DPP > Adeiladu Tîm

Adeiladu Tîm

Datblygu gweithlu gydag ysbryd tîm, cynyddu ymddiriedaeth a chyfathrebu a gwneud y gweithle yn lle hapusach a mwy cynhyrchiol, gyda chwrs adeiladu tîm am 1-3 diwrnod gydag Elfennau Gwyllt.

Treuliwch ddiwrnod o natur, gan ymarfer y cysyniadau sy’n gwneud tîm effeithiol trwy weithgareddau adeiladu tîm anarferol ac ymarferion sy’n adeiladu ymddiriedaeth, annog datrys problemau a chyfathrebu a gwella lles. Archwilio materion mewn amgylchedd sydd ddim yn fygythiol, heb fod yn seiliedig ar waith ac sy’n ysgafn.

Fel arall, buddsoddwch mewn cwrs 2 neu 3 diwrnod sy’n caniatáu mwy o ddyfnder ac effaith gyda thîm dethol o gydweithwyr.

Cysylltwch â ni i wybod mwy.