Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur > Gweilch y Coed

Gweilch y Coed

Mae Gweilch y Coed yn ol!

Dydd Mercher 29 Mai Dydd Gwener 31 Mai

(10:30yb-4:30yp)

Cynllun chwarae diwrnod llawn dwyieithog, ar gyfer plant 5-7 oed

Mae Gweilch y Coed yn gynllun chwarae dan arweiniad y plentyn sy’n caniatáu iddynt bennu’r cyflymdra, dewis y gweithgareddau a chael dweud eu dweud ynglŷn â’r gemau a chwaraeir.

Wedi ei oruchwylio gan arweinwyr cymwysedig, mae Gweilch y Coed yn galluogi plant i gymdeithasu, creu ffrindiau, cysylltu â natur a chael hwyl yng nghoetir rhyfeddol.

Bydd y plant yn archwilio ac yn chwarae yn yr awyr agored, yn dysgu am y byd naturiol, yn datblygu sgiliau awyr agored trwy ystod o wahanol weithgareddau yn ystod pob sesiwn, gan sicrhau y byddent yn mynd adref yn wen o glust i glust – ac efallai ychydig yn fwdlyd!

Cynhelir y sesiynau os yn heulog neu’n lawog (mae lloches guddiedig ar y safle) er gellir eu canslo o ganlyniad i wyntoedd cryf / tywydd eithafol. Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau neu cysylltwch â ni yn ystod tywydd garw.

Mae archebu’n HANFODOL: https://form.jotform.com/240604316678963

Man gollwng/casglu: Mannau parcio ar gael yn y gilfan rhwng y stad ddiwydiannol a’r tai gwydr, ac wrth Adeilad Rivendell cyn y fynedfa i’r trac athletaidd.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

I weld copi diweddaraf o Adolygiad Blynyddol o Ansawdd y Gofal Elfennau Gwyllt cysylltwch â info@wildelements.org.uk

side-pic
 • Cegin fwd
 • Adeiladu ffau
 • Gemau coetir
 • Celf a chrefft
 • Cylch tân
 • Dringo coed
 • Dweud stori
 • Canu
 • Chwarae rhydd / dychmygol
 • Celf mwd
 • Archwilio natur
 • Helfa chwilod a llawer mwy!

Plant 5-7 oed

Dydd Gwener 31 Mai

(10:30yb-4:30yp)

(10:30yb-4:30yp)

£36 y dydd, (£35 y dydd os archebir 3+ sesiwn)

 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas:
  1. Côt (côt law os yn bosibl)
  2. Esgidiau addas
  3. Dillad dal dŵr (os yn bosibl)
  4. Sannau sbâr
  5. Het a menyg (ar gyfer y tywydd oer)
 • Cofiwch ddod â phecyn bwyd gan y byddem yn yr awyr agored trwy’r dydd!