Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur > Grŵp Chwarae Natur

Grŵp Chwarae Natur

Cylch Chwarae Coedwig Ymarferol Ddwyieithog ar gyfer plant 0-5 oed

Enynnwch frwdfrydedd a chariad eich plentyn tuag at natur drwy chwarae ac archwilio a dysgu’n rhydd yn y goedwig gyda phlant eraill.

Wedi ei arwain gan arweinwyr cymwysedig, mae Cylch Chwarae Natur yn caniatáu i blant a rhieni i gymdeithasu, creu ffrindiau a chysylltu â natur yng nghoetir rhyfeddol.

Bydd y plant yn archwilio ac yn chwarae yn yr awyr agored, yn dysgu am y byd naturiol, yn datblygu sgiliau awyr agored trwy ystod o wahanol weithgareddau yn ystod pob sesiwn, gan sicrhau y byddent yn mynd adref yn wen o glust i glust – ac efallai ychydig yn fwdlyd!

Darperir byrbrydau a bwyd bys a bawd. Os gwelwch yn dda cysylltwch â ni cyn y sesiwn er mwyn gadael i ni wybod am unrhyw anghenion dietegol.

Cynhelir y sesiynau os yn heulog neu’n lawog (mae lloches guddiedig ar y safle) er gellir eu canslo o ganlyniad i wyntoedd cryf / tywydd eithafol. Dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol ar gyfer diweddariadau neu cysylltwch â ni yn ystod tywydd garw.

Galwch heibio neu archebwch yma

side-pic
 • Cegin fwd
 • Adeiladu ffau
 • Gemau coetir
 • Celf a chrefft
 • Cylch tân
 • Dringo coed
 • Dweud stori
 • Canu
 • Chwarae rhydd
 • Celf mwd
 • Archwilio natur
 • Helfa chwilod a llawer mwy!

Plant 0-5 oed

Pob Dydd Iau yn ystod tymor yr ysgol

10yb-11.30yb

Rhodd awgrymedig o £5 y plentyn

 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas:
  1. Côt (bydd côt law yn well)
  2. Esgidiau addas
  3. Dillad dal dŵr (os yn bosibl)
  4. Sannau sbâr
  5. Het a menyg (ar gyfer y tywydd oer)
 • Darperir diodydd poeth, sudd a bwyd bys a bawd. Dywedwch wrthym am unrhyw anghenion dietegol cyn y sesiwn.