Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur

Clybiau Gwyliau, Cynlluniau Chwarae a Grŵp Chwarae Natur

**Clybiau Gwyliau yn Ailddechrau! Dydd Mawrth 26 Mawrth - Dydd Gwener 5 Ebrill Nodwch, ar gyfer Gwyliau Pasg, byddwn yn rhedeg ein Clwb Coed Gwyllt, a Gweilch y Coed. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth isod.***

Hwyl ac archwilio ymarferol yn y gwyllt ar gyfer plant 0-15 oed

Gadewch i’ch plentyn archwilio, profi a darganfod rhyfeddodau natur gyda thîm Elfennau Gwyllt. Bydd ein cynlluniau chwarae’n cyfoethogi bywyd eich plentyn gyda gemau, chwarae dychmygol, gweithgareddau dysgu cyffrous ac ystod o brofiadau cysylltu â natur.

0-5 oed Bydd Cylch Chwarae Natur yn ennyn brwdfrydedd eich plentyn a’u cariad tuag at natur drwy chwarae, archwilio a dysgu’n rhydd yn y goedwig gyda phlant eraill… darllenwch mwy/ archebion

5-7 oed Mae Gweilch y Coed yn gynllun chwarae dan arweiniad y plentyn sy’n caniatáu iddynt bennu’r cyflymdra, dewis y gweithgareddau a chael dweud eu dweud ynglŷn â’r gemau a chwaraeir… darllenwch mwy/ archebion

8-16 oed Mae Clwb Gwyllt yn y Coed yn gynllun chwarae dan arweiniad y plentyn sy’n caniatáu iddynt ddilyn y gweithgareddau a ddewiswyd ganddynt, cynllunio trefn y sesiwn a gweithio ag eraill i ddysgu am gyfaddawdu a thegwch… darllenwch mwy/ archebion

side-pic

Mae pob cynllun chwarae Elfennau Gwyllt yn seiliedig ar ethos yr Ysgol Goedwig, sy’n annog plant i arwain eu profiad eu hunain drwy ddewis gweithgareddau ar lefel unigol a grŵp er mwyn annog grymuso, cyfaddawdu a gwneud dewisiadau personol.

Mae’r rhaglenni hefyd yn datblygu galluoedd emosiynol, sgiliau cymdeithasol a gwerthfawrogiad dyfnach o natur.

I weld copi diweddaraf o Adolygiad Blynyddol o Ansawdd y Gofal Elfennau Gwyllt cysylltwch â info@wildelements.org.uk

 • Cegin fwd
 • Adeiladu ffau
 • Gemau coetir
 • Celf a chrefft
 • Cylch tân
 • Dringo coed
 • Dweud stori
 • Chwarae rhydd / dychmygol
 • Celf mwd
 • Archwilio natur
 • Helfa chwilod
 • Caneuon
 • Coginio yn yr awyr agored
 • Gwylltgrefft a llawer mwy!
 • Please wear appropriate clothing and footwear:
 • Cofiwch wisgo dillad ac esgidiau addas:
  1. Côt (côt law os yn bosibl)
  2. Esgidiau addas
  3. Dillad dal dŵr (os yn bosibl)
  4. Sannau sbâr
  5. Het a menyg (ar gyfer y tywydd oer)
 • Cofiwch ddod â phecyn bwyd gan y byddem yn yr awyr agored trwy’r dydd!