Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli > Gwaith Coed Gwyllt

Gwaith Coed Gwyllt - Clwb a Chynnyrch

Mae Gwaith Coed Gwyllt yn fenter Elfennau Gwyllt sy’n darparu hyfforddiant, profiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli i bobl sy’n byw yn ein cymunedau lleol

Clwb Gwaith Coed Gwyllt

Cynhelir Clwb Gwaith Coed Gwyllt bob dydd Mawrth a dydd Iau yn Adeilad Rivendell yng Ngardd Fotaneg Treborth. Mae’n rhad ac am ddim i fynychu ac mae croeso i bawb dros 18 mlwydd oed! Mae’r sesiynau yn rhai galw heibio ac yn rhedeg o 9yb-5yp, felly nid oes angen archebu lle.

Cynnyrch Gwaith Coed Gwyllt

Mae Gwaith Coed Gwyllt yn cynnig dodrefn gardd pwrpasol a chynnyrch i ffitio unrhyw siâp, maint a gofod! Wedi’i adeiladu ar y safle gan ein saer gwych a grwpiau o wirfoddolwyr, sicrhewn fod ein pren lleol yn derbyn y gofal gorau.

Mae holl gynnyrch Gwaith Coed Gwyllt wedi’u gwneud o ddeunyddiau cynaliadwy, lleol. Mae’r holl gynnyrch ar gael mewn cynnyrch pren meddal C4 FSC wedi’u trin.

Gweld ein llyfryn ni yma: PDF

side-pic