Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli > Clwb Gwaith

Clwb Gwaith

Un wythnos rydych yn plannu bylbiau neu’n tocio tomatos, dro arall rydych yn gosod sylfeini ar gyfer tŷ gwydr ac yn adeiladu meinciau a phlanwyr wedi eu teilwra!

Mae ein Clwb Gwaith cyfeillgar a hamddenol yn agored i bobl o bob oedran sydd eisiau cymdeithasu, cael profiad/cymwysterau gwaith neu fwynhau natur, a myfyrwyr sydd angen cynyddu eu pwyntiau cyflogadwyaeth

Mae Clwb Gwaith yn darparu tasgau ymarferol garddwriaethol, amgylcheddol, garddio, cadwraeth a gwaith saer er mwyn gwella sgiliau ymarferol er mwyn gwella hunan-les a rhagolygon bywyd er mwyn darparu ystod o sgiliau ymarferol a phrofiad gwaith. Nid yn unig y mae mynychwyr Clwb Gwaith yn Dysgu sut i dyfu bwyd iach organig ond mae’n nhw hefyd yn Dysgu sut i’w goginio.

Cynhelir Clwb Gwaith yn wythnosol am 48 wythnos y flwyddyn, boed glaw, eira, heulwen neu law, ond nid gwynt cryf!

Dechreuodd Elfennau Gwyllt y Clwb Gwaith yn 2016 gyda nawdd gan Adran Ymestyn Mynediad Prifysgol Bangor. Mae pobl yn dod o Fangor, Caernarfon, Y Felinheli ac Ynys Mon, gydag 1,665 wedi mynychu hyd at Rhagfyr 2021. Hefyd mae Elfennau Gwyllt wedi helpu mynychwyr Clwb Gwaith gael cymwysterau achrededig.

I ymaelodi hefo Clwb Gwaith neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni .

side-pic