Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli > Clwb Garddio Er Lles

Clwb Garddio er Lles

Clwb Garddio er Lles

Garddio Elfennau Gwyllt Bangor

“Mae garddio yn ychwanegu blynyddoedd at eich bywyd a bywyd at eich blynyddoedd”

Oeddech chi’n gwybod y gall garddio gyfrannu at leihau straen, pryder ac iselder, tra hefyd yn cynyddu’r gallu i ganolbwyntio ac ymgysylltu? Beth am ymuno â’n sesiynau galw heibio AM DDIM o Glwb Garddio er Lles, sy’n rhoi amser i chi ymlacio a chysylltu â byd natur, a’r cyfan wrth gwrdd â phobl newydd!

Dysgwch sut i dyfu ffrwythau a llysiau gyda phrofiadau ymarferol yn ein sesiynau galw heibio rhad ac am ddim, sy’n agored i bawb, bob dydd Mawrth 10yb-4yp yng Ngardd Fotaneg Treborth.