Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli

Clybiau, Cyflogadwyedd, Hyfforddiant a Gwirfoddoli

Eisiau sgiliau newydd, cymwysterau neu brofiad gwaith i gryfhau’r CV neu ennill pwyntiau cyflogadwyedd ar gyfer y Brifysgol?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn helpu pobl, yr amgylchedd a natur?

Mae Elfennau Gwyllt yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogadwyedd, rhaglenni hyfforddi achrededig a rhai ddi-achrededig, Clwb Gwaith, hyfforddiant proffesiynol a mentora proffesiynol. Mae gwirfoddolwyr a phobl sy’n dilyn hyfforddiant gydag Elfennau Gwyllt wedi cynyddu eu sgiliau, wedi gwella eu bywydau, wedi adeiladu cyfeillgarwch parhaol ac wedi mynd i goleg, prifysgol, cyflogaeth, hyfforddiant pellach a gwirfoddoli. Darllenwch eu hadborth.

Mae hyfforddiant Elfennau Gwyllt a Chlwb Gwaith wedi eu hategu gan ethos yr Ysgol Goedwig, sy’n caniatáu i bobl dilyn eu profiad dysgu drwy ddewis eu gweithgareddau ar sail unigolion a grwpiau er mwyn annog grymuso, cyfaddawdu a gwneud penderfyniadau personol.

Gall Elfennau Gwyllt addasu pob rhaglen i weddu i gynulleidfaoedd o bob gallu gan fod y tîm yn addysgwyr awyr agored profiadol iawn ac wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc, oedolion a phobl ag anghenion ychwanegol mewn amryw ffyrdd gwahanol.

side-pic

Mae tîm Elfennau Gwyllt hefyd yn gymwys iawn ac yn wybodus - graddau, graddau ôl-raddedig a chymwysterau addysgu yw’r norm – sy’n galluogi ni i ddarparu rhaglenni a phrofiadau o ansawdd uchel.

Dilynwch y dolenni isod neu cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Cael profiad gwaith ymarferol, ennill pwyntiau cyflogadwyedd neu gadw’r bodiau diflas yn brysur! Mae Elfennau Gwyllt yn gyson yn chwilio am wirfoddolwyr ymroddedig, brwdfrydig o bob oed i helpu ar draws holl feysydd y busnes ac mae llawer o rolau i’w dewis o’u plith… (darllenwch fwy)

n wythnos rydych chi’n plannu bylbiau a thocio tomatos, y nesaf y byddwch chi’n gosod sylfeini ar gyfer tŷ gwydr ac yn adeiladu meinciau a phlanwyr! Mae Clwb Gwaith ar gyfer unrhyw un sy’n hoffi cymdeithasu a mwynhau natur, pobl sydd eisiau profiad gwaith / cymwysterau, neu fyfyrwyr sydd angen cynyddu eu pwyntiau cyflogadwyedd. Mae Clwb Gwaith yn cynnig profiad ymarferol garddwriaethol, amgylcheddol, cadwraeth, garddio a gwaith coed i wella lles a rhagolygon a darparu ystod o sgiliau ymarferol… darllenwch fwy

Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig hyfforddiant heb ei achredu a chymwysterau achrededig yn amrywio o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3 (eglurir lefelau). A hyfforddiant proffesiynol achrededig. Mae’r holl raglenni hyfforddi yn ymarferol er mwyn datblygu sgiliau caled a meddal ac yn cynnig profiad gwaith ar draws sawl maes… (darllenwch fwy)

Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig Hyfforddiant Proffesiynol achrededig a ddi-achrededig ar gyfer busnesau corfforaethol, athrawon, arweinwyr grwpiau, pobl sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion, ac unrhyw un sy’n gyfarwydd ag Adroddiad Donaldson!

Mae Elfennau Gwyllt yn arbenigo mewn addysg awyr agored ac addysg amgen. Mae ein cyrsiau Hyfforddiant Proffesiynol yn cynnig ffyrdd newydd i bobl ymgysylltu â chynulleidfaoedd yn yr awyr agored a natur er mwyn gwella eu lles a helpu i reoli straen. Hefyd, mae ein Hyfforddiant Proffesiynol yn darparu’r offer, y sgiliau a’r wybodaeth i wau sgiliau bywyd sylfaenol a sgiliau hanfodol i weithgareddau awyr agored i gefnogi datblygiad personol ac addysgol eich cynulleidfa… (darllenwch fwy)