Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom > Rhestr o Gyllidwyr

Rhestr o Gyllidwyr

Gyda diolch i’r arianwyr isod am gefnogi’r gwahanol brosiectau mae Elfennau Gwyllt wedi eu cyflwyno ers 2013.

 • Amgylchedd Cymru
 • APPrentis
 • ASD Cymru
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Canolfan Cydweithredol Cymru
 • Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Cronfa Addysgol Thomas Howell i Ogledd Cymru
 • Cronfa Arbrofoi Eryri
 • Cronfa Cymunedol y Loteri Genedlaethol
 • Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru
 • Cronfa Gymdeithasol Ewrop
 • Cronfa Gymunedol Uchel Gwynedd
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymunedau yn Gyntaf
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Dysgu yn y Awyr Agored Cymru
 • Ernest Cook Trust
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Greggs Foundation
 • Ground Wales
 • Gwirvol
 • Hyrwyddwr i’r Siarter Coed
 • Institute of Physics
 • John Andrews Charitable Trust
 • Kess1
 • Kess 2
 • Lloyds Banking Groups – Social Entrepreneur
 • Mantell Gwynedd
 • Partneriaeth Ymestyn Yn Ehangach Gogledd & Chanolbarth Cymru
 • Plas Pawb
 • Postcode Lottery Trust
 • Royal Society of Chemistry
 • Santander
 • School of Social Entrepreneurs
 • Small Business Saturday
 • Tesco’s Bags of Help
 • Twf Swyddi Cymru
 • Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru
side-pic