Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom > Polisïau Allweddol

Polisïau Allweddol

Mae gan Elfennau Gwyllt yr holl bolisïau cyfreithiol yn eu lle. Rhestrir y polisïau allweddol isod. Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau neu os ydych eisiau gweld polisi / polisïau.

 • Polisi Gwrth-lwgrwobrwyo
 • Polisi Canslo
 • Polisi Ymddygiad Heriol
 • Polisi Amddiffyn Plant ac Oedolion Bregus
 • Polisi Cwynion
 • Polisi Gwrthdaro Buddiannau
 • Polisi Diogelu Data
 • Polisi DBS Dadleniad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol
 • Polisi Amgylcheddol
 • Polisi Cyfleoedd Cyfartal
 • Polisi Iechyd a Diogelwch
 • Polisi Safon Ansawdd
 • Polisïau Safle
 • Polisi Cymraeg
 • Polisi Meddyginiaeth
 • Polisi Plentyn Ar Goll
 • Polisi Gwirfoddoli

Rheoleiddir Elfennau Gwyllt gan AGC (Arolygaeth Gofal Cymru. I ofyn am gopi o Adolygiad Ansawdd y Gofal blynyddol ebostiwch info@wildelements.org.uk neu ffoniwch 07799 566533.