Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom > Ein Safleoedd

Ein Safleoedd

Safleoedd dros siroedd Gogledd Cymru

Mae gan Elfennau Gwyllt sawl safleoedd ac meant yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau i gyflwyno gweithgareddau. Hefyd, mae Elfennau Gwyllt yn darparu allgymorth ar safle o ddewis ar yr amod bod iechyd a diogelwch a chaniatâd yn ei le.

Safleoedd Elfennau Gwyllt:

 • Carreglwyd, Ynys Môn
 • Gardd Adeilad Rivendell, Bangor
 • Gardd Fotaneg Treborth Prifysgol Bangor
 • Gardd Gudd, Castell Penrhyn, Bangor

Mae safleoedd partner a ddefnyddir yn rheolaidd yn cynnwys:

 • Canolfan Ucheldre, Ynys Môn
 • Chwarel Minera, Wrecsam
 • Llyfrgell Gladstone, Penarlâg, Sir y Fflint
 • Llyfrgelloedd ar draws Gogledd Cymru
 • Llyn Parc Mawr, Ynys Môn
 • Parc Gwledig y Morglawdd, Caergybi
 • Parc Wepre, Sir y Fflint
 • Plas Newydd, Ynys Môn

Cyfarwyddiadau i Swyddfa Elfennau Gwyllt:

O gyfeiriad Bangor, anelwch am Borthaethwy, a chymerwch yr ail allanfa yng nghylchfan Tafarn yr Antelope. Cyn mynd dros y bont, trowch i’r chwith a dilynwch y ffordd heibio Stad Ddiwydiannol Parc Busnes Treborth. Ewch yn eich blaen gan fynd heibio lawntiau’r Ardd Fotaneg ar y dde a’r ‘polytunnel’ a’r tai gwydr ar y chwith. Ewch ymlaen am ychydig hyd nes cyrraedd Adeilad Rivendell, lle mae swyddfa Elfennau Gwyllt ar yr ail lawr.

Parcio:

Ar ôl mynd trwy’r porthdy, trowch i’r dde ar unwaith, ble mae lle i 2-3 car barcio.