Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom > Ein Partneriaid

Ein Partneriaid

Rydym bob amser yn awyddus i ddatblygu gweithio mewn partneriaeth a chydweithio ymhellach. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Elfennau Gwyllt i gyflwyno prosiect, datblygu eich lle cymunedol, diwrnodau hwyl cynnal neu ddigwyddiadau, neu unrhyw beth arall (neu gefnogi Elfennau Gwyllt gyda chostau craidd!), Cysylltwch â ni neu edrychwch ar ein rhestr o weithgareddau.

Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol Elfennau Gwyllt i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau.

 • Amgueddfa Brambell Prifysgol Bangor
 • Amgylchedd Cymru
 • B-Enterprises
 • Buddsoddi Lleol
 • Busybees
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr
 • Bwyd Bendigedig
 • Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Cadwch Gymru’n Daclus
 • Canfod
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Caru Amlwch
 • Castell Penrhyn
 • Coetir Llyn Parc Mawr
 • Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig
 • Cronfa Marks and Spencer
 • Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Alzheimer
 • Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru
 • Cymdeithas Gofalwyr Maeth Ynys Môn
 • Cymdeithas Tai Gogledd Cymru
 • Cyngor Sir Fflint
 • Cyngor Sir Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Mon
 • Cyngor Wrecsam
 • Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor
 • Epilepsy Action
 • Ffederasiwn Gerddi Cymunedol a Ffermydd Dinas (bellach yn Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol)
 • Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (Ffederasiwn Gerddi Cymunedol a Ffermydd Dinas gynt)
 • Ffrindiau Bodedern
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Gardd Fotaneg Treborth
 • GISDA
 • Grŵp Rhwydwaith Dysgu Awyr Agored Gwynedd
 • Grwpiau Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru
 • Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd
 • Gwirvol
 • Gyrru Ymlaen i Sgiliau
 • Llais y Goedwig
 • Llyfrgell ac Archifiau Prifysgol Bangor
 • Llyfrgell Gladstone
 • Llyfrgelloedd Conwy
 • Llyfrgelloedd Gwynedd
 • Llywodraeth Cymru
 • Mantell Gwynedd
 • Menter Iaith
 • Newid, Tyfu, Byw
 • OPAL
 • OPUS
 • Partneriaeth Maesgeirchen
 • Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Plas Newydd
 • Plas Pawb
 • Prifysgol Bangor
 • Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored
 • Siarter Coed
 • Storiel
 • Taclo Tipio
 • TEC Cymru
 • Teulu Ni
 • TRAC
 • Udevelopit
 • Woodmouse Forest Schools
 • Y Brifysgol Agored
 • Y Loteri Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Coetir
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr
 • Ymddiriedolaeth Natur, (Gogledd Cymru)
 • Ymddiriedolaeth Wiwer Goch Ynys Môn
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Ysgol Goedwig Cymru
 • Y Brifysgol Agored
 • Y Loteri Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Coetir
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr
 • Ymddiriedolaeth Natur, (Gogledd Cymru)
 • Ymddiriedolaeth Wiwer Goch Ynys Môn
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Ysgol Goedwig Cymru

Rhandiroedd Ynys Môn

Rhandiroedd Ynys Môn

Gweithio ar draws cymunedau amrywiol gan gynnwys Llangefni, Biwmares a Chaergybi, gan drawsnewid mannau gwag, difywyd yn fannau cymunedol bywiog trwy ddatblygiadau creadigol a naturiol. O glirio’r ardal, mae’r lle gwag wedi caniatáu ychwanegu…

 • Hygyrchedd cadeiriau olwyn trwy gatiau ac ati
 • Trawsnewid cychod wedi’u huwchgylchu yn welyau blodau
 • Rhoi addurniadau gardd ar waith, oll yn darparu man cymunedol gwych

Ewch i: https://www.wildelements.org.uk/eng/latest/anglesey-allotment-projects

Prosiectau Addysgol "Reaching Wider"

Prosiectau Addysgol

Wedi’i ariannu gan “Reaching Wider”, mae cyllid wedi caniatáu i Elfennau Gwyllt ddarparu amrywiaeth o raglenni dysgu awyr agored, addyl sy’n defnyddio harddwch natur gyda’r bwriad o gymell gemau, gweithgareddau a heriau deniadol i ddatblygu sgiliau craidd. Mae gweithgareddau enghreifftiol yn y gorffennol wedi cynnwys:

Pontydd, Adeiladau a Glasbrintiau Botanegol - Plymio i fewn ir byd Ffiseg a Pheirianneg trwy wersi crefftio difyr

Diwrnod ym Mywyd Ecolegydd - Diwrnod llawn gweithgareddau awyr agored ymarferol ac arbrofion i archwilio llygredd, cadwyni bwyd, plaladdwyr a rhywogaethau ymledol gyda gemau a gweithgareddau hwyliog. A…

Diwrnod ym mywyd Ecolegydd Gyda thro morol! - Diwrnodau traeth yn ymdrin ag ecoleg forol, rhywogaethau, llanw, a sut mae bodau dynol, llygredd a phlastig yn effeithio ar ein hamgylchedd.