Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom > Ein Partneriaid

Ein Partneriaid

A:

 • Amgueddfa Brambell Prifysgol Bangor
 • Amgylchedd Cymru

B:

 • B-Enterprises
 • Buddsoddi Lleol
 • Busybees
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr
 • Bwyd Bendigedig
 • Blynyddoedd Cynnar Cymru

C:

 • Cadwch Gymru’n Daclus
 • Canfod
 • Cartrefi Cymunedol Gwynedd
 • Caru Amlwch
 • Castell Penrhyn
 • Coetir Llyn Parc Mawr
 • Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig
 • Cronfa Marks and Spencer
 • Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth
 • Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Cymdeithas Alzheimer
 • Cymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru
 • Cymdeithas Gofalwyr Maeth Ynys Môn
 • Cymdeithas Tai Gogledd Cymru
 • Cyngor Sir Fflint
 • Cyngor Sir Gwynedd
 • Cyngor Sir Ynys Mon
 • Cyngor Wrecsam

D:

-

E:

 • Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor
 • Epilepsy Action

F:

 • Ffederasiwn Gerddi Cymunedol a Ffermydd Dinas (bellach yn Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol)
 • Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol (Ffederasiwn Gerddi Cymunedol a Ffermydd Dinas gynt)
 • Ffrindiau Bodedern

G:

 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Gardd Fotaneg Treborth
 • GISDA
 • Grŵp Rhwydwaith Dysgu Awyr Agored Gwynedd
 • Grwpiau Rhwydwaith Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru
 • Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd
 • Gwirvol
 • Gyrru Ymlaen i Sgiliau

H:

-

I:

-

J:

-

K:

-

L:

 • Llais y Goedwig
 • Llyfrgell ac Archifiau Prifysgol Bangor
 • Llyfrgell Gladstone
 • Llyfrgelloedd Conwy
 • Llyfrgelloedd Gwynedd
 • Llywodraeth Cymru

M:

 • Mantell Gwynedd
 • Menter Iaith

N:

 • Newid, Tyfu, Byw

O:

 • OPAL
 • OPUS

P:

 • Partneriaeth Maesgeirchen
 • Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru
 • Plas Newydd
 • Plas Pawb
 • Prifysgol Bangor

Q:

-

R:

 • Rhwydwaith Hyfforddiant Dysgu yn yr Awyr Agored

S:

 • Siarter Coed
 • Storiel

T:

 • Taclo Tipio
 • TEC Cymru
 • Teulu Ni
 • TRAC

U:

 • Udevelopit

V:

-

W:

 • Woodmouse Forest Schools

X:

-

Y:

 • Y Brifysgol Agored
 • Y Loteri Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Coetir
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr
 • Ymddiriedolaeth Natur, (Gogledd Cymru)
 • Ymddiriedolaeth Wiwer Goch Ynys Môn
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Ysgol Goedwig Cymru
 • Y Brifysgol Agored
 • Y Loteri Genedlaethol
 • Ymddiriedolaeth Coetir
 • Ymddiriedolaeth Gofalwyr
 • Ymddiriedolaeth Natur, (Gogledd Cymru)
 • Ymddiriedolaeth Wiwer Goch Ynys Môn
 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Ysgol Entrepreneuriaid Cymdeithasol Busnes Cymdeithasol Cymru
 • Ysgol Goedwig Cymru

Z:

-

Rydym bob amser yn awyddus i ddatblygu gweithio mewn partneriaeth a chydweithio ymhellach. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Elfennau Gwyllt i gyflwyno prosiect, datblygu eich lle cymunedol, diwrnodau hwyl cynnal neu ddigwyddiadau, neu unrhyw beth arall (neu gefnogi Elfennau Gwyllt gyda chostau craidd!), Cysylltwch â ni neu edrychwch ar ein rhestr o weithgareddau.

Dilynwch y cyfryngau cymdeithasol Elfennau Gwyllt i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein prosiectau, digwyddiadau a gweithgareddau.