Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Amdanom

Amdanom

Mae Elfennau Gwyllt CBC (Cwmni Buddiannau Cymunedol) yn fenter gymdeithasol sydd wedi tyfu’n sylweddol ers ei sefydlu yn 2013. Rydym yn gweithio’n agos gydag unigolion, cymunedau, sefydliadau cymunedol a sefydliadau sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd i helpu i gyflawni ein cenhadaeth -

“Mae Elfennau Gwyllt yn cysylltu pobl â natur, gan wella eu bywydau, eu cyfleoedd a’u dyheadau.”

Mae Elfennau Gwyllt yn arbenigo mewn DPP, Hyfforddiant, Dysgu Awyr Agored, Garddio, Celfyddydau, addysg STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), Ysgol Goedwig, Crefft Goed, addysg amgen a dysgu awyr agored ar gyfer pob oedran a chyfnod allweddol.

Gellir teilwra sesiynau a gweithgareddau i ddarparu rhaglenni pwrpasol ar gyfer unrhyw oedran, grŵp, gallu, pwnc, cymuned neu ddigwyddiad cymunedol / diwrnod hwyl.