Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Gwylltgrefft

Gwylltgrefft

Gweithio gyda’r amgylchedd naturiol i oroesi’n y gwyllt wrth deithio’n ysgafn!

Dysgwch sut i ddefnyddio rhoddion natur a chymryd eich camau cyntaf i fentro’n hyderus i‘r gwyllt yn eich gardd gefn neu’r byd mawr – neu anfonwch eich staff ar ddiwrnod adeiladu tîm!

Gall darpar Gwylltgrefftwyr gael gwybodaeth hanfodol a sgiliau allweddol sy’n angenrheidiol ar gyfer goroesi yn y gwyllt, adeiladu gwersyll, defnyddio celfi gwylltgrefft, creu offer gwersylla arbenigol sy’n lleihau clystyru ac aros yn ddiogel yn yr awyr agored wrth fwynhau’r byd naturiol.

Mae sesiynau yn cynnwys amrywiaeth o anghenion Gwylltgrefft wedi’u teilwra yn ôl eich dewis

  • Saethyddiaeth
  • Defnyddio Offer - Cyllyll amrywiol, bwyelli a llifiau
  • Gwersyllgrefft - Crog-botiau, clampiau a thrybedd
  • Adeiladu lloches (hynny yw adeiladu cuddfan!)
  • Puro dŵr
  • Cynnau tân - Fflintiau, driliau bwa, tinder a phriciau tân
  • Coginio yn yr awyr agored
  • Cerfio llwyau
  • Mordwyo
  • Cylymau, tarpau a thordyn naturiol
side-pic

Rhaglenni 1-6 wythnos ar gael. Hefyd yn addas ar gyfer dyddiau corfforaethol ac ymarferion adeiladu tîm.

Cynhelir y sesiynau gan Rheon Wyn Roberts, arddangoswr gwylltgrefft profiadol, a gellir eu haddasu ar gyfer y mwyafrif o gynulleidfaoedd. (Noder: Nid yw defnydd rhai offer, cerfio a driliau bwa yn addas i blant ifanc).

Hefyd mae Elfennau Gwyllt yn cynnig Blas ar Gwylltgrefft. Mae sesiynau yn agored i’r cyhoedd ac maent yn ddigwyddiadau antur amgen gwych a chofiadwy gyda rhywun arbennig neu fel anrheg i dadau, mamau, a rhai yn eu harddegau sy’n mwynhau’r awyr agored. Mae hefyd yn gyfle gwych i gwrdd â phobl o’r un anian. Gweler calendr digwyddiadau Elfennau Gwyllt am sesiynau sydd ar y gweill yn y dyfodol.

Blas ar Gwylltgreff - Archebwch yma