Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Gwaith Coed a Gwaith Metel

Gwaith Coed a Gwaith Metel

Gwneud eich gemwaith eich hun, adeiladu bocs adar, gwehyddu basged neu gerfio eich llwy eich hun!

Mae Elfennau Gwyllt yn cynnig gweithgareddau gwaith coed, gwaith metel a chelf a chrefftau naturiol ymarferol ar gyfer pob oedran. Gall hyd y gweithgareddau amrywio o 15-30 munud (ar gyfer ffeiriau, digwyddiadau cymunedol a chyrsiau hyfforddi fel arfer) i sesiynau 1-6 awr.

  • Gemwaith
  • Gwaith haearn
  • Planwyr
  • Cartrefi adar ac ystlumod
  • Meinciau
  • Trwsio rhywbeth a gwneud y tro
  • Naddu coed
  • Cerfio
  • Cerfio llwy

Mae Elfennau Gwyllt hefyd yn cynnig:

side-pic

Mae’r gost yn ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau fydd eu hangen, y nifer o gyfranwyr fydd yn mynychu a’r lleoliad.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.