Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Elfennau Cemegol: Y Ddaear, Aer, Dŵr a Thân

Elfennau Cemegol: Y Ddaear, Aer, Dŵr a Thân

Hwyl gyda’r elfennau! Arbrofion, gweithgareddau a gemau wedi’u cynllunio i ddysgu cemeg y ddaear, aer, dŵr a thân. Cemeg wedi’u wneud yn syml!

Mae Elfennau Cemegol: Y Ddaear, Aer, Dŵr a Thân yn cynnwys adweithiau cemegol dramatig, gwyddor tân, asid, alcali a niwtral, adnabod priodweddau pridd (pryf genwair, baw pryf genwair, PH, mathau o bridd), cennau, darganfod purdeb aer a phurdeb dŵr, ac archwilio effaith llygredd dŵr ac aer ar iechyd bodau dynol, bioamrywiaeth a’r amgylchedd.

Mae’r sesiwn yn cynnwys:

 • Deunyddiau – Solidau, hylifau a nwyon
 • Cerrig, pridd a ffosiliau (gan weithio’n wyddonol)
 • Sut i ddadansoddi gwybodaeth, gwerthuso gwybodaeth a dod i ganlyniad gan gofnodi a chyflwyno’r canfyddiadau.
 • Triongl tân
 • Adweithiau cemegol
 • Atmosffer y ddaear
 • Llygredd aer a dŵr
side-pic

Grwpiau trawstoriad themâu a Meysydd Dysgu a Phrofiad y sesiwn:

 • Celfyddydau mynegiannol
 • Llythrennedd
 • Mathemateg a rhifedd
 • Cyfathrebu
 • Ymwybyddiaeth amgylcheddol

Gellir teilwrio pob gweithgaredd o fewn y sesiwn, yn ôl yr angen. Mae manylder pob testun dan sylw yn ddibynnol ar oedran, cyfnod allweddol a galluoedd y cyfranogwr, gyda’r elfennau cymhleth wedi’u neilltuo at cyfnodau allweddol hŷn. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion chi ar gyfer eich grŵp.

Mwy o wybodaeth - Cliciwch yma

Wedi’i Ariannu’n Falch Gan Yr RSC (Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol): https://www.rsc.org/prizes-funding/funding/find-funding/outreach-fund/#undefined