Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Clybiau Celf a Digwyddiadau Celf

Clybiau Celf a Digwyddiadau Celf

Gallwch ysbrydoli eich dosbarth/ grŵp, darparu gweithgareddau i deuluoedd neu wella cydlyniad cymunedol gyda Chlwb Celf Elfennau Gwyllt neu ddigwyddiad celf gymunedol

Fel darparwr arbenigol o addysg a dysgu yn yr awyr agored, mae Elfennau Gwyllt yn cynnig ystod eang o gelf a chrefftau ymarferol i bob oedran.

Sesiynau penodol 2 awr i raglenni 12 wythnos ar gael.

Mae’r gost yn ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau dewisol, nifer y cyfranwyr fydd yn mynychu a’r lleoliad, gyda gostyngiad ar gyfer mwy nag un archeb.

Fel arall, gweler Calendr Digwyddiadau Elfennau Gwyllt am ddigwyddiadau sydd i ddod.

side-pic