Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Chemistry Colours Our World

Cemeg yn Lliwio Ein Byd

Ymchwilio a darganfod sut y mae ‘Cemeg yn Lliwio Ein Byd’ gydag arbrofion ac ychydig o ddychymyg! Sut y gellir defnyddio bresych coch fel dangosydd? Sut y gall lliwiau ddiflannu o flaen eich llygaid?

Heriau byr ar thema cemeg, darganfod, ymchwilio a hwyl gydag Elfennau Gwyllt! Yn ddelfrydol ar gyfer clybiau gwyddoniaeth ar ôl ysgol (sesiwn 1 awr) neu ddiwrnod cyfan. Bydd plant yn dysgu sut i weithio’n wyddonol trwy pH, cromatograffi, rhannu da-da/losin yn bigmentau gwahanol, ciwbiau iâ gwallgof a sbectra chwyrlïog, gyda phob un ohonynt yn cyflwyno cemeg materol ac organig mewn ffyrdd syml.

Deilliannau Dysgu (DDs):

  • DD1: Sut y gellir grwpio sylweddau ar sail a ydynt yn asidig, niwtral neu alcalïaidd
  • DD2: Gellir cynnal profion i benderfynu a yw sylwedd yn asidig, niwtral neu alcalïaidd
  • DD3: Mae golau yn chwarae rhan enfawr yn ôl sut y gwelwn wrthrychau, yn enwedig lliw

Grwpiau-trawstoriad themâu a Meysydd Dysgu a Phrofiad y sesiwn:

  • Dod i gasgliadau a gofyn cwestiynau pellach y gellir yna eu hymchwilio, yn seiliedig ar eu data a’u harsylwadau
  • Creu graffiau ar eu canfyddiadau
  • Gofyn cwestiynau am ffenomena gwyddonol
  • Dewis a chynllunio’r ffyrdd mwyaf priodol o ateb cwestiynau, gan gynnwys: Grwpio a dosbarthu pethau

Wedi’i Ariannu’n Falch Gan Yr RSC (Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol): https://www.rsc.org/prizes-funding/funding/find-funding/outreach-fund/#undefined