Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Celf a Chrefft Tymhorol

Celf a Chrefft Tymhorol

P’un ai yw’n Galan Gaeaf, y Nadolig, y Pasg, Sul y Mamau, Dydd San Ffolant, Dydd Gŵyl Dewi neu Santes Dwynwen, mae gan Elfennau Gwyllt rhywbeth at ddant pawb!

Ysbrydolwch eich creadigrwydd gyda gweithdai Celf a Chrefft Tymhorol Elfennau Gwyllt ar gyfer oedolion, teuluoedd, plant, ysgolion a grwpiau cymunedol.

Cerfio pwmpen, addurniadau Pasg, cennin pedr, gwaith metel, gludweithiau tymhorol, ac addurniadau Nadolig, torchau a golygfeydd Y Nadolig neu beth bynnag arall y dymunwch!

Archebwch Elfennau Gwyllt ar gyfer gweithdai Celf a Chrefft Tymhorol 2-6 awr / wythnosol / misol neu unrhyw weithgareddau eraill communities and community groups page

Cynhaliwch eich sesiwn / sesiynau mewn safle Elfennau Gwyllt [insert] neu leoliad o’ch dewis chi.

Mae costau’n ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau sydd eu hangen a’r nifer y bobl sy’n mynychu, gyda gostyngiadau ar gyfer archebion lluosog. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Mae Elfennau Gwyllt hefyd yn darparu gweithdai creu torchau mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghastell Penrhyn a Phlas Newydd. Gwelwch galendr digwyddiadau Elfennau Gwyllt.

side-pic