Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Addysg GTPM, Celfau ac Awyr Agored > Celf a Chrefft

Celf a Chrefft

Natur yn ysbrydoli dychymyg a chreadigrwydd

Natur yn darparu’r nwyddau; Elfennau Gwyllt yn darparu’r arbenigedd!

Celf a chrefft naturiol i bobl o bob oedran, o weithgareddau 5-10 munud (fel arfer ar gyfer ffeiriau a digwyddiadau cymunedol) i sesiynau 1-6 awr mor aml ag y dymunwch!

Dewch i ddarganfod llifynnau naturiol, celf traeth, celf mwd, origami, cerfluniau naturiol, celf deilen, celf a chrefft tymhorol, gwaith coed a gwaith metel a llawer mwy.

Mae Elfennau Gwyllt hefyd yn cynnig:

side-pic

Mae costau’n ddibynnol ar hyd y sesiwn, y gweithgareddau gofynnol, nifer y cyfranogwyr a’r lleoliad.