Yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau

background

Cysylltwch â Ni


Mae croeso i chi gysylltu ag Elfennau Gwyllt ynglŷn ag unrhyw archebion, cwestiynau, prosiectau, partneriaethau cydweithredol neu i roi adborth am unrhyw un o’n gwasanaethau drwy:

Rivendell Building, Bangor University Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

07799 566533

info@wildelements.org.uk

background
sub-page-main-image

Yr ydych yma: Adborth

Adborth

Beth mae pobl yn ei ddweud am Elfennau Gwyllt ac ein gweithgareddau, hyfforddiant a’n rhaglenni?

Ystadegau sydyn

Hyfforddiant

 • 100% wedi cynyddu eu sgiliau
 • 100% wedi datblygu eu hyder a sgiliau gweithio mewn tîm.
 • 100% wedi gweld gwelliant o ran eu lles
 • 100% wedi dysgu rhywbeth newydd ac am wneud pethau’n wahanol o ganlyniad i hyn
 • 80% wedi helpu eu teuluoedd

“Mae hyn wedi rhoi rhywbeth i mi edrych ymlaen ato gan roi ymdeimlad o bwrpas i mi”

“Mae hyn hefyd wedi rhoi i mi’r sgiliau cymdeithasol yr oeddwn fawr eu hangen, a’r cysylltiad â phobl gan yr oeddwn yn unig iawn”

“Roedd yna lawer o bethau i’w wneud a doeddem nibyth o dan bwysau”

“Mae Elfennau Gwyllt wedi rhoi ffordd i mi fynegi fy nghreadigrwydd yn ogystal â’m addysgu gyda gweithgareddau gwych”

“Roedd yn hwyl. Byddwn yn ei argymell i ffrindiau, fe wnes ei fwynhau yn fawr iawn” …(darllenwch mwy)

STEM a Rhaglenni Addysg Awyr Agored

 • 99% wedi mwynhau’r rhaglen
 • 96% yn hoffi natur mwy/llawer mwy
 • 88% wedi cynyddu eu dyheadau
 • 65% nad oedd eisiau mynd i’r brifysgol cyn y sesiwn wedi newid eu meddyliau yn dilyn y sesiwn
 • 78% wedi addo i weithio’n galetach yn yr ysgol

“Roeddwn i’n caru heddiw a dysgais am ffiseg”

“Hwyl, dysgais fod gwyddoniaeth ym mhob dim”

“Dysgais fod bywyd yn fwy na dim ond gemau cyfrifiadurol”

“Dyliwn drin natur fel da ni’n trinpawb”

Beth yw’r peth gorau am Elfennau Gwyllt?

 • “Roedd y bobl oedd yn rhedeg y cwrs yn neis ac yn deall anghenion gwahanol a sut i ddal diddordeb y plant’’.
 • “Rydach chi’n gwneud i ni fwynhau natur”
 • “Maen nhw’n gwneud pethau diflas yn hwyl
 • “Maen nhw’n athrawon gwych”
 • “Maen nhw’n dangos pethau dwyt ti ddim wedi dysgu yn yr ysgol”
 • “Y ffordd rydych yn esbonio a siarad hefo ni”

(darllenwch mwy)

 • 100% wedi gweld gwelliant o ran eu lles
 • 100% wedi mwynhau eu cysylltiad â natur
 • 100% wedi mwynhau eu hymgysylltiad
 • Byddai 100% mynychu digwyddiad arall gan Elfennau Gwyllt

“Diddorol ac yn gwneud i mi feddwl”

“Mi wnaeth y plant i gyd ei fwynhau”

“Diolch ENFAWR i chi a’r tîm am y parti penblwydd ffantastig a gafodd Harry!”

“Wedi’i gynllunio’n dda, wedi’i drefnu’n dda”

“Mae yna wastad lawer o amrywiaeth”

“Mi roedd o wrth ei fodd, mi roeddem ni wrth ein boddau, ac mi oedd ei ffrindiau a’u rhieni wrth eu boddau hefyd!”

“Mwynheais bob eiliad”

Fy hoff beth oedd “eu gweld yn canolbwyntio/ mwynhad ar eu hwynebau”

Astudiaethau Achos

DPP

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Addysg Gartref

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Ysgolion

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Hyfforddiant

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Gwirfoddoli

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Pobl ifanc

(dogfen i ddilyn yn fuan…)

Mae pob adborth yn bwysig i Elfennau Gwyllt gan ei fod yn gymorth i ni sicrhau ein bod yn cyflawni anghenion pobl a chymunedau. Cysylltwch â ni gydag unrhyw sylwadau.